410640741_375336188474394_7389186212136105322_n

Thangka Đàn thành 100 Vị Bổn tôn An bình và Uy mãnh – Kiến tức Giải thoát

Trước kia, ở Tây Tạng, ở một thôn nhỏ, có một cụ bà, nhà của bà ở đầu thôn, còn phía cuối thôn là một hộ gia đình giàu có. Một ngày nọ, hộ gia đình giàu có kia có người mất, người mất chính là bạn thân của cụ bà, cụ bà biết tin đã tới tham gia lễ tang. Trong tang lễ, gia đình giàu có này đã thỉnh rất nhiều các vị Lama tới để làm đàn pháp “Trung ấm văn võ bách tôn – Cứu độ trung ấm pháp”.

Trong đàn thành, các vị Lama treo rất nhiều thangka các vị Bổn tôn khác nhau. Khi ấy cụ bà trông thấy rất nhiều Pháp tướng Bổn tôn mà trước giờ cụ chưa từng nhìn thấy, cụ liền hỏi một vị Lama. Vị Lama liền nói với cụ bà, những vị Bổn tôn này đều là những vị Bổn tôn sẽ xuất hiện khi người mới lâm chung. Cụ bà hỏi lại vị Lama với lòng đầy hoài nghi: “Thật vậy sao? Kì lạ thật, người mới mất, những vị Bổn tôn này sẽ xuất hiện sao?”

Ba năm sau, cụ bà đó cũng qua đời. Sau đó, một người con trai của cụ đã mang rất nhiều vàng bạc đá quý đến cúng dường Đại Bảo Pháp Vương Karmapa…

Đại Bảo Pháp Vương nói: “Ba năm trước trong thôn của anh có người mất, mẹ anh đã tới tham gia lễ tang, đúng lúc các vị Lama đang làm đàn pháp, mẹ anh đã trông thấy ảnh rất nhiều vị Bổn tôn, có một vị Lama đã trả lời mẹ anh rằng, người mới mất sẽ được gặp các vị Bổn tôn này. Cho nên khi mới mất, mẹ anh đã gặp những vị Bổn tôn này, liền nhận ra, và đã được giải thoát rồi. Nếu anh không tin, khi trở về anh tìm gia đình đó, hỏi họ, hỏi vị Lama đó sẽ rõ thôi.”

Sau khi về nhà, người con trai liền tìm gặp hỏi vị Lama làm đàn pháp năm ấy, thì biết rằng mọi lời Đại Bảo Pháp Vương nói là hoàn toàn đúng, trong lòng anh rất vui vì điều đó, vui vì mẹ mình quá may mắn, chỉ vì một lần được nhìn qua hình các vị Bổn tôn, ghi nhớ, khi lâm chung, nhận ra các vị Bổn tôn mà được giải thoát.

Đức Yongey Mingyur Rinpoche
Nguồn: Thangka Đàn thành 100 Vị Bổn tôn An bình và Uy mãnh – Kiến tức Giải thoát