dai-phap-hoi-a-di-da-3-640x532

Đại Pháp Hội A Di Đà: “Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh” và Đại lễ Cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới

Do nhân duyên thù thắng  nhân Đại Lễ Saga Dawa (Vesak) theo  Tạng lịch cũng như để kỷ niệm 13 năm thành lập hội,   Viet Nalanda Foundation, trong niềm tri ân và hạnh phúc vô biên,  sẽ trân trọngtổ chức Đại Pháp Hội A Di Đà: “Thể Nhập […]

Read more