Trung ấm cận tử

Thứ tư là Trung Ấm Cận Tử, bắt đầu khi cơ thể bước vào quá trình chết không thể thay đổi được và chắc chắn chúng ta phải chết. Giai đoạn đó bắt đầu khi có những dấu hiệu ban đầu của cái chết cho đến khi sinh lực chấm dứt, tức là thật sự chết. Dù chúng ta có được ổn định trong tu tập hay không, dù chúng ta có thực hành giáo Pháp hay không thì đến một lúc nào đó, công đức có được để tạo ra cơ thể vật lý này cũng sẽ phải đến hồi kết thúc. Bác sỹ, gia đình, hay bạn bè sẽ nhận ra rằng chúng ta sẽ chết. Và đa số mọi người trong khi biết được điều này sẽ lo sợ. Vào giây phút con nhận ra rằng con sẽ chết cho đến khi con thực sự chết, thì giai đoạn đó được gọi là Trung ấm cận tử.

Đức Garchen Rinpoche
Việt dịch: Trần Lan Anh  – Hiệu đính: Thanh Liên
Nguồn: Giáo huấn về sáu trung ấm