323C8DE8B8AED97A0B52B9F23FDD3ED3035A7787_size66_w778_h466

Trung Ấm Cuộc Sống

Đối với những ai chưa nhận ra được sự thật tối hậu hay Chân đế thì sẽ có các giai đoạn trung ấm khác nhau. Đoạn đầu tiên trong Ba Mươi Bảy Pháp Tu Của Bồ Tát (còn được gọi là “Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo”) nói rằng “vạn pháp không đến cũng không đi” và đó là cái thấy mà các đấng Siêu Việt đã chứng ngộ. Các ngài đã chứng ngộ rằng vạn pháp đều có bản chất rỗng rang như hư không và hư không thì chẳng đến cũng không đi. Những chúng sinh thường phàm như chúng ta có thói quen bám chấp nhị nguyên, phân biệt ta – người. Và chính vì lẽ đó cùng với một số cộng duyên khác mà chúng ta tái sinh trong ba cõi cao. Sau đó vì đã tạo ra nhiều bất thiện nghiệp mà rồi chúng ta lại phải đoạ xuống ba cõi thấp trong những khoảng thời gian dài và không được diện kiến các cõi cao trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta liên tục trôi lăn trong các cõi giống như bánh xe ô tô đang chạy. Nhưng trong Ba Mươi Bảy Pháp Tu Của Bồ Tát cũng nói rằng “mặc dù đã thấu hiểu rằng vạn pháp không đến cũng không đi nhưng chư vị Bồ Tát chuyên tâm nỗ lực mang lại lợi lạc cho chúng sinh.” Với góc nhìn của các chúng sinh thường phàm như chúng ta thì có sáu giai đoạn trung chuyển (sáu trung ấm), và chúng ta cần biết cần làm gì trong mỗi giai đoạn, giống như cách chư vị Bồ Tát đã làm.

Trung ấm thứ nhất gọi là Trung Ấm Cuộc Sống, muốn nói đến giai đoạn khởi đầu bằng việc chúng ta sinh ra. Tâm thức đi vào tử cung người mẹ và do vậy chúng ta được sinh ra trong thế giới loài người. Chúng ta được sinh làm thân người quý hiếm trong thế giới này là do đã tích luỹ thiện hạnh. Một trong một nghìn hoạt động của chúng ta đã làm là thiện lành và cơ duyên đó đã giúp chúng ta có cơ hội duy nhất này để có thân người hiếm quý chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Chúng ta có tự do và thuận duyên và nhiều phẩm tính để làm cho thân người này trở nên trân quý. Việc có được một thân người trân quý là vô cùng khó khăn. Toàn bộ khoảng thời gian chúng ta sống trên cõi đời này, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi, được gọi là Trung Ấm Cuộc Sống.

Đức Garchen Rinpoche
Việt dịch: Trần Lan Anh  – Hiệu đính: Thanh Liên
Nguồn: Giáo huấn về sáu trung ấm