anh-minh-hoa-nghiep-luc-1423

Những đau khổ của sinh tử luân hồi

Thấu hiểu rằng những hoạt động thế gian đều vô nghĩa,  Với lòng đại bi,  Ngài nỗ lực chỉ vì lợi lạc của chúng sinh.  Không đắm nhiễm sinh tử hay niết bàn,  Ngài hoằng hóa theo con đường Đại Thừa.  Bậc Thầy Vô Song, con đảnh […]

Read more
1 2 3 4 23