38065420_279658459463101_4980596152643616768_n

Chết, Năm Năng Lực, Hồi Hướng

Một người bạn tốt, có nghĩa là bạn tâm linh, bạn tốt, là bạn đạo hay Pháp lữPháp hữu, hay thiện hữu tri thức, và để lại những dấu vết lành mạnh, những dấu ấn tích cực, những hạt giống thiện nghiệp, những chủng tử thuần khiết, trong đó không có sự đau đớn cùng cực hay những điều kiện tệ hại (ác duyên), không có những chướng ngại ấy thế thì những người pháp lữ ấy có thể hỗ trợ, để lại những dấu vết tích cực để có thể thân chứng linh quang (ánh sáng trong suốt) hay có thể nhắc nhở sự thực hành, người thiện hữu tri thức có nhắc nhở sự thực hành thế thì trong cách này sẽ không đi đến, tái sinh trong những cảnh giới thấp, đến những cảnh giới thanh tịnh của những chúng sinh giác ngộ, như Đức Phật A Di Đà, v.v… và rồi thì hoặc lại có thể thể hiện một thân người toàn hảo và thực hành con đường tu tập và bằng cách ấy để đạt đến giác ngộ.

Nếu chúng ta có thể sống và sống lâu, thế thì cũng tốt để sống lâu, và trong cách này chúng ta có thể phát sinh những sự thân chứngchúng ta có thể gieo trồng mùa màng và thu hoạch… kinh nghiệm, mà có nghĩa là những sự thể chứng trên con đường tu tập. Không có giáo huấn tươi mát trong lành mà chúng ta đã từng tiếp nhận, không trở nên lạnh lẽo, không khí tươi mát, ấm áp của sự giáo huấn chúng ta không trở nên lạnh lẽo, giống như thức ăn, không trở nên lạnh lẽo, vì thế bằng sự thực hành ấy rồi thì chúng ta có thể làm cho tâm thức chín muồi. Vì thế bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống, chúng ta nên thiền quánchúng ta nên tùy hỉ, giống như thế này, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đờichúng ta nên tùy hỉ. Một vị Geshe, một tu sĩ, hỏi, nếu chúng ta bị bệnh thì nghĩ thế nào, hãy thỉnh cầu Bồ Tát Thogme Zangpo người viết Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ, có câu chuyện tuyệt vời, không thể tin được, vô cùng ngạc nhiên trong cuộc đời của ngài. Bồ Tát Thogme Zangpo giảng dạy giáo huấn này để đối diện với những điều ấy, nói cách khác, cho dù chúng ta hạnh phúc hay khổ đau, hãy dùng mọi thứ để đạt đến giác ngộ, hãy biểu lộ vì tất cả chúng sinh.

Vì thế khi cái chết xảy ra thế thì hãy suy tư, thiền quán, vì chúng ta đang trải nghiệm cái chết vì lợi ích của toàn thể chúng sinh, vì thiền quán cũng giống như thế. Tất cả chúng sinh được giải thoát, có niềm hạnh phúchạnh phúc tối thượng, để tự do khỏi khổ đau của sự chết. Vì thế, khi cái chết đến, có những dấu hiệu bên ngoài, bên trong để kiểm soát, những giấc mơ, dấu hiệu của thân thể, thế thì hãy xem xét khi nào cái chết sẽ xảy ra, sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu tháng nó sẽ xảy ra; có những cách để xem xét với hơi thở từ chóp mũi. Rồi thì khi đến thời điểm chết chúng ta thực hành năm năng lực, dùng sự chết trong con đường tu tập, dùng sự chết như sự hoan hỉ hay hạnh phúc hay thiền quáncon đường đến sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau của sự chết và tái sinhtoàn bộ khổ đau, và không chỉ sự dụng cái chết như con đường đến hạnh phúc tối thượng vô tỷ của giác ngộ trọn vẹn vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

Chúng ta sử dụng năm năng lựcnăng lực của hạt trắng, năng lực của thái độthái độ như chúng tôi đã nói phía trước, thực hành Bồ Đề Tâm tại lúc lâm chungtrung ấm thân, và tái sinh. Rồi thì đặt sự khiển trách trên tư tưởng tự kỷ, ngã chấp, bất cứ điều gì, tất cả mọi vấn nạn. Rồi thì năng lực của nguyện cầu, có thể thực hành tâm đại bi, tâm bồ đề hay tâm giác ngộ, trong mọi thời và tâm bồ đề lúc lâm chung, sau đó, thân trung ấm, và tái sinh, trong mọi lúc, hãy nhớ tâm bồ đề. Rồi thì, năng lực của rèn luyện, đó là sự tích cực của thân thể. Nhiều hành giả, ra đi trong thiền quán qua tư thế ngồi thiền, và trong tư thế ấy, với tư thế thiền toạ họ đã viên tịch và nhiều hành giả đã thị tịch với cùng tư thế như Đức Phật nhập niết bàn trong thể trạng vô ưu, một cách tương tựnằm nghiêng về bên phải trên giường, rồi nếu có thể chúng ta dồn lại lỗ mũi, hơi thở đến từ lỗ mũi, điều này làm với sự quyến luyếnhơi thở này phải hoạt động với sự quyến luyến, hãy bằng việc chấm dứt sự quyến luyến, sự quyến luyến là của chúng ta, đây là điều chính yếu mà điều ấy làm nên sự chết, làm cho chúng ta phải kết hợp với thế giới khổ đau, luân hồi mãi mãi. Rồi thì hai chân duỗi thẳng ra, rồi đặt tay lên đấy, rồi cố gắng chết với từ bi, bằng sự phát sinh từ bi đối với toàn thể chúng sinh, bằng việc suy tư chúng sinh đau khổ như thế nào và những nguyên nhân của chúng, để giải thoát họ khỏi những khổ đau bởi chính mình. Rồi thì, bằng việc thực hành cho và nhận, với sự thực hành này, rồi thì cố gắng để chết trong khi chúng đang làm sự thực hành này. Sau đó, hay nếu chúng tatùy theo sự thực tập riêng từng người, hoặc là phát sinh sự hồi hướngđạo sư – Phật , Pháp, Tăng trong cách này, với tâm niệm ấy rồi bằng việc nhớ đến đạo sưthiện hữu tri thức trên đỉnh đầu, rồi cố gắng để chết với sự tương tục của sự hồi hướng ấy. Đấy là sự diễn tả về phowa, hay sự tỉnh thức khi chết, chuyển hóa tâm thức trong thế giới tinh khiếttịnh độ, và cách khác nữa là thiền quán về tính không.

Rồi thì chính chúng ta, ngay cả là người khác tôn giáoThiên Chúa Giáo La Mã hay ngay cả những tôn giáo khác, tâm thức người ấy là một với Thượng Đếtâm thức thánh thiện với Thượng Đếquán chiếu về tính bản nhiên tâm thức của chính mình là hoàn toàn trong sạch, không có tội lỗi trong tính bản nhiên của tâm thức. Sau đó, quán chiếu đây là tâm thức thánh thiện của Thượng Đế, giống như vậy, là điều hoàn toàn tinh khiết, không có lỗi lầmtừ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinhtâm thức toàn tri toàn giác, ngay cả là người của tôn giáo khác cũng có thể thực hiện cách này.

Khi chúng ta đạt đến điểm mà nơi ấy chúng ta không phải kinh nghiệm cái chết đó là khi chúng ta trở nên hoàn toàn tự do khỏi tất cả vọng tưởng, những tư tưởng phiền não và những hạt giống của những tư tưởng phiền não, và lúc ấy, khi chúng ta đã đạt đến sự chấm dứt tất cả những khổ đau, lúc ấy chúng ta giải thoát khỏi sự chết, chúng ta tự do với sinh tửchấm dứt luân hồi. Rồi thì, chẳng hạn những vị Bồ Tát cao thượng, khi các ngài đạt đến tuệ trí thực chứng tính không một cách trực tiếp, những vị Bồ Tát này cũng tự do với cái chết, thoát khỏi chết và tái sinhtuổi già, bệnh tật, các ngài không có những thứ này. Đây là theo con đường Ba la mật thừa, hay Đại Thừa Hiển Giáo. Theo con đường Kim Cương ThừaĐại Thừa Mật Giáo, khi chúng ta đạt đến linh quang, ánh sáng trong suốt, thân ảo hóalinh quang, thì khi ấy, chúng ta kiểm soát sự chết, chúng ta áp đảo sự chết, chúng ta tự do khỏi sự chết.

Do vậy cho đến khi chúng ta đạt đến những trình độ này, chúng ta phải đi qua vòng sinh tử luân hồi. Thế nên, chúng ta phải sử dụng, bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta phải sử dụng, để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Vâng, chúng tôi xin được dừng ở đây.

Hồi hướng

Nguyện xin hồi hướng công đức của tất cả những hành vi tích cực mà chúng con đã làm trong quá khứhiện tại và tương lai và chư Phật, Bồ Tát, nguyện cho Đại Bi TâmBồ Đề TâmGiác Ngộ Tâmlòng vị tha là cội nguồn của tất cả hạnh phúc của cá nhân chúng con, của tất cả chúng sinh, nguyện cho nguyên nhân trân quý ấy được phát sinh trong tâm thức chúng con và trong tâm thức của tất cả chúng sinh. Những ai đã có cho Đại Bi TâmBồ Đề TâmGiác Ngộ Tâm, nguyện cho được phát triển bội phần hơn.

Xin lỗi vì chúng tôi đã nói trong một thời gian dài.

Kyabje Lama Zopa Rinpoche

Tuệ Uyển chuyển ngữ – 30/10/2010

http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=article&id=625&chid=1588