le-vu-lan-1

Ngoi lên từ nỗi bất mãn

Những điều kiện tiên quyết để thực hành mật tông là từ bỏ, bồ đề tâm và chính kiến về tính không. Kinh thừa gọi đấy là ba khía cạnh chính để đạt giác ngộ. Ở đây, ta sẽ thảo luận ba khía cạnh ấy dưới […]

Read more
01-HHDL-SR-arrival-bdn

Ý thức về cái chết

“Giống như một người thợ dệt đã dệt đến đoạn cuối cùng của sợi chỉ, đời sống của con người cũng thế”  – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý thức được cái chết là điều hệ trọng: […]

Read more
1 2 3 4 5 6