giao-ly-nha-Phat

Sinh, Lão, Bệnh & Tử

Ajahn Lee Dhammadaro  (1907–1961), là thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan Nguyên thủy (Thai Forest Tradition). Bất cứ thứ gì có hình sắc đều đem đến phiền não. Nếu chúng ta coi những thứ không bền vững là […]

Read more
1 2 3 9