Đức Phật

Luật nhân quả

Bậc Đạo Sư Thích-ca Mâu-ni Phật đã giảng dạy bốn quy luật về nghiệp. Quy luật đầu tiên là tính xác quyết của nghiệp. Điều này có nghĩa là một […]

Read more
giao-ly-nha-Phat

Sinh, Lão, Bệnh & Tử

Ajahn Lee Dhammadaro  (1907–1961), là thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan Nguyên thủy (Thai Forest Tradition). Bất cứ thứ gì có hình sắc đều đem đến phiền não. Nếu chúng ta coi những thứ không bền vững là […]

Read more
1 2 3 23