monks-almsround-ox-dawn

Chánh niệm tỉnh giác

Đó là bốn căn bản chánh niệm: thân thọ tâm và pháp. Chánh niệm là sự thuần chú tâm; không kèm theo phán đoán. Đó chính là sự tỉnh giác hiểu biểt rõ ràng rằng các cảm xúc, tình cảm, tâm […]

Read more
l195-6-1

Hoạt động kính ái

Giáo lý này được ban lúc bắt đầu thực hành nhóm mở rộng lần thứ ba về Padma Khandro [Liên Hoa Không Hành Nữ – Tác Minh Phật Mẫu] ở trung tâm Lerab Ling. Trong đó, [Orgyen Tobgyal] Rinpoche đã giải thích cách […]

Read more
1 2 3 16