2008_0220TaraPuja0020

Con đường trưởng dưỡng sức mạnh nội tâm nơi mỗi người

Tất cả những gì chúng ta cần phải làm trong cuộc sống này là trưởng dưỡng bồ đề tâm hay chính là trưởng dưỡng lòng bi mẫn, tình yêu thương vô điều kiện đối với mọi người. Chúng ta phải làm cuộc cách mạng cho chính cuộc sống của mình. Đó là sứ mệnh của các hành giả thực hành Phật pháp.

Bồ đề tâm được hiểu như thế nào?

Bồ đề tâm có vẻ giống như việc chúng ta đang cầu nguyện điều gì đó tưởng như khó có thể thành tựu viên mãn. Nhưng chúng ta vẫn phát tâm và tinh tấn thực hành để thành tựu tâm nguyện đó. Đó là phẩm chất của Bồ đề tâm. Theo nghĩa đó, chúng ta vẫn rất cần trưởng dưỡng Bồ đề tâm trước khi thụ nhận giáo pháp, thụ nhận quán đỉnh, và tu tập bất cứ pháp thực hành nào, ví dụ như pháp tu Liên Hoa Sinh. Chúng ta cần thực hành tất cả các pháp tu với xuất phát điểm là động cơ tâm Bồ đề.

Trên thực tế rất nhiều người đã thụ nhận giáo pháp thực hành tâm linh, nhưng có lẽ, một nửa trong số đó sẽ không đạt được thành tựu trên con đường thực hành giáo pháp. Một nửa có thể đạt được một chút thành tựu để có thể mang lại lợi ích cho hàng triệu, hàng tỉ hoặc vô số chúng sinh nhưng dường như họ vẫn chưa viên mãn tâm nguyện của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi có rất nhiều bậc giác ngộ, chư Phật và chư Bồ Tát, thậm chí cả các bậc giác ngộ trong các tôn giáo khác đã thực hành tu tập qua hàng ngàn tỳ kiếp và đạt được giác ngộ nhưng vẫn không ngừng quay trở lại phổ độ chúng sinh.

Trong đạo Phật có Đức Bồ tát Quan Thế Âm, Ngài đã phát nguyện “sẽ giải thoát cho chúng sinh khỏi cảnh khổ đau, trôi lăn trong cõi luân hồi sinh tử, và nguyện vẫn chưa nhập Niết Bàn cho đến khi nào tất cả chúng sinh đều đạt được giác ngộ”. Với đại nguyện đó, Ngài vẫn luôn ở lại trong cõi Sa bà hóa thân thành nhiều hình tướng khác nhau, hoặc tái sinh thành các bậc Thượng sự giác ngộ. Và tất cả chúng sinh trong cõi này đều được lợi lạc nhờ sự gia trì của đức Bồ tát Quan Thế Âm dưới các Hóa thân khác nhau của Ngài, cho dù là trong thân nam hay nữ, dù là trong hình tướng loài người hay các loài khác. Thậm chí khi các bạn đang phải chịu cơn nóng cháy da cháy thịt và có một luồng gió mát thoảng qua khiến các bạn cảm thấy dịu lại, đó cũng có thể là một hiện tướng của Đức Quan Thế Âm Bồ tát. Có thể các bạn không tin nhưng đó là điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta có thể nói đến ở đây.

Tình yêu thương và lòng từ bi của chúng sinh phàm tình khác các bậc Bồ tát như thế nào?

Trong xã hội ngày nay, chúng ta cứ tự cuốn chúng ta đi vào những hiểm nguy, đau khổ. Mỗi sáng thức dậy, con người mổ thịt xẻ da biết bao chúng sinh vô tội để thỏa mãn khẩu khoái từ da thịt chúng sinh. Chỉ trong vài ba giờ, hàng triệu hàng triệu chúng sinh bị giết hại đồng loạt một cách vô điều kiện. Không ai trong chúng ta lên tiếng, chính phủ không có ý kiến, các tổ chức tư nhân cũng không có ý kiến. Không một ai có phản ứng gì trước tình cảnh này. Chúng ta thụ hưởng nhục thân của chúng sinh, hãm hại chúng sinh chỉ để thỏa mãn lòng vị kỷ của mình. Tư duy như vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng sự xót thương của chư Bồ tát hoàn toàn có thể lý giải được.

Chúng ta là những chúng sinh phàm trần sống trong sự vô minh nên chúng ta không cảm nhận về nỗi buồn đau một cách rõ ràng. Khi nhìn thấy chúng sinh bị mổ thịt xẻ da, bị đối xử tàn tệ, chúng ta vẫn dửng dưng bởi nghĩ đó không phải là thân thể của mình. Chỉ khi nào chính thân thể của chúng ta đổ máu, chúng ta mới lên tiếng kêu cứu. Có thể có một vài người khi chứng kiến những nghịch cảnh đau đớn này cảm thấy ghê sợ, hoặc đôi chút đau buồn, nhưng phần lớn loài người chúng ta hoàn toàn vô cảm, thậm chí tảng lờ như đang không có gì xảy ra.

Đó là bởi chúng ta vô minh, chúng ta hoàn toàn vô cảm trước những đớn đau khốn cùng của chúng sinh do chính những hành xử tàn bạo của chúng ta gây nên. Và đó chính là nguyên do chư Bồ tát với tâm từ bi vô lượng đã không cầm được nước mắt khi phải chứng kiến cảnh khổ đau sâu dày của vô số chúng sinh. Các Ngài thị hiện dưới hình tướng của một tôn tượng hay dưới hình tướng loài người, có thể đó là các bậc Thượng sư vĩ đại hay chỉ là những con người rất bình thường trong cõi Sa bà. Các Ngài hóa hiện vô số hóa thân tùy vào căn cơ của chúng sinh để cứu độ họ.

Con đường trưởng dưỡng Bồ đề tâm để mang lại lợi ích cho mọi người

Dường như hạnh nguyện đại bi của chư Bồ tát rất khó thành tựu viên mãn nhưng chúng ta vẫn cần trưởng dưỡng tâm mình trên con đường Bồ tát đạo cứu khổ và giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình. Vì chúng ta đang được ở trong một điều kiện lý tưởng nhất để tu tập nên hãy sống một cách có ý nghĩa. Cõi người là điều kiện vô cùng thuận lợi và có triển vọng tốt đẹp nhất để có thể thành tựu giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, khi đang được phúc duyên sống trong cõi này, chúng ta hãy tinh tấn thực hành miên mật không chỉ để giải thoát cho riêng mình mà để giúp đỡ các chúng sinh khác. Đó chính là con đường trưởng dưỡng sức mạnh của tâm nơi mỗi người.

Khi tâm đã đủ mạnh, các bạn mới có thể cứu giúp được chúng sinh, các bạn mới có thể mang lại lợi ích cho chúng sinh khi hàng ngày hàng giờ họ đang bị đối xử tàn nhẫn và sẽ còn bị đối xử tàn nhẫn trong nhiều kiếp nữa. Hiện tại chúng ta chưa thể cứu giúp họ được, thậm chí chúng ta vẫn chưa có đủ trí tuệ để nhận thức về việc cần phải cứu giúp họ. Khi tâm yếu nhược thì ngay cả suy nghĩ thôi cũng là vấn đề vô cùng khó khăn đối với chúng ta. Khi chúng ta đang hội đủ nhân duyên tốt lành được sống trong kiếp người, chúng ta có sẵn đủ cơ hội tiềm tàng để giác ngộ thì hãy tinh tấn trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn ban trải đến vô lượng chúng sinh thông qua việc trưởng dưỡng sức mạnh của tâm.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII

Nguồn: Con đường trưởng dưỡng sức mạnh nội tâm nơi mỗi người