sangha_panorama

Tổ Chức Rigpa Quốc Tế

Tổ chức Rigpa Quốc tế do Đức Sogyal Rinpoche sáng lập để mang lại nhiều lợi ích cho chúng sinh tại Phương Tây và Ngài còn là tác giả cuốn sách nổi tiếng ” Tạng Thư Sinh Tử” 

 

20101010VDE_0533

 

 

Tang-thu-song-chet11

 

 

01-HHDL-SR-arrival-bdn